5.28.2008

Forum Perdana Ehwal Islam

b
Menjana Islam Syumul di Kalangan Ummah” adalah tajuk Forum Perdana Ehwal Islam anjuran bersama kerajaan negeri Selangor dengan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) yang telah berlangsung pada hari Ahad, 27hb. April 2008 di Stadium Melawati, Shah Alam.

Ahli panel forum ini adalah terdiri daripada YBhg. Tuan Guru Dato’ Dr. Haron Din, YBhg. Dato’ Ismail Kamus dan YBhg. Ustaz Roslan Mohamed. Manakala moderator forum ini ialah Y.B. Dato’ Dr. Hasan Mohamed Ali yang juga Adun Gombak Setia dan Exco Kerajaan negeri Selangor.

Ahli panel forum ini adalah terdiri daripada YBhg. Tuan Guru Dato’ Dr. Haron Din, YBhg. Dato’ Ismail Kamus dan YBhg. Ustaz Roslan Mohamed. Manakala moderator forum ini ialah Y.B. Dato’ Dr. Hasan Mohamed Ali yang juga Adun Gombak Setia dan Exco Kerajaan negeri Selangor.

Sebelum forum bermula, orang ramai telah memenuhi stadium sejak waktu maghrib lagi. Apabila masuk waktu Isyak bahagian utama stadium (bahagian yang mendatar) telah dipenuhi oleh orang ramai. Orang ramai yang hadir dengan membawa sejadah masing-masing menunaikan solat Isyak berjemaah dengan diimamkan oleh Tuan Guru Dato’ Dr. Haron Din di Stadium utama ini.

Forum bermula tepat pada jam 9:15 malam dengan bacaan doa diikuti dengan ucapan alu-aluan oleh YBhg. Dato' Haji Mohammed Khusrin bin Haji Munawi, Pengarah JAIS.
c
Pengerusi majlis seterusnya menyerahkan majlis kepada Moderator Forum iaitu Y.B. Dato’ Dr. Hasan Mohamed Ali. Y.B. moderator memulakan soalan pertama kepada Tuan Guru Dato’ Dr. Haron Din dengan meminta Tuan Guru menerangkan pengertian Islam yang Syumul.

Ungkapan yang selalu disebut Islam yang syumul. Syumul adalah dalam bahasa Arab yang bermaksud menyeluruh, ataupun yang mencakupi segala aspek penghidupan individu, keluarga, sosial dan negara. Masyarakat dan negara menjadikan Islam itu sebagai wadah dan pegangan. Tiap-tiap suatu perkara dalam keperluan kehidupan manusia, Islam menghidangkan kepada mereka segala petunjuk-petunjuknya.

Inilah yang telah digambarkan oleh seorang yang lebih ‘alim daripada kita semua tentang Islam yang Syumul, iaitu seorang insan Almarhum Assyahid Imam Hasan Al-Bana, pengasas kepada Ikhwan Muslimin Mesir, dalam bukunya Risalatul Islam beliau mengungkapkan bagi memudah kita faham.
Menurut Imam Hasan Al-Bana, Islam itu ialah “ Satu risalah, satu mesej pengutusan, satu gagasan pengajaran penghidupan yang jangkauan panjangnya meliputi semua abad, dari awal manusia wujud sejak nabi Adam a.s. sampai kepada kita hari ini sampai ke akan datang dan sampai ke hari kiamat. Islam ini meliputi semua zaman. Itu mengikut garis panjangnya.

Pada garis bujurnya, Islam itu meliputi dan boleh sampai kepada semua bangsa-bangsa, tidak ada bangsa yang terkecuali daripada Islam atau tidak ada bangsa yang tidak boleh menganut agama Islam.

Pada garis dalamnya, ajaran Islam dalamnya sampai ia meliputi sekalian urusan dunia dan sekalian urusan akhirat.

Cuba kita lihat dijelaskan, hanya Islam sahajalah yang dinamakan syumul melengkapi mencakupi segala-galanya seawal insan pertama sejak nabi Adam a.s., agama yang sama iaitu agama tauhid yang Allah SWT jelaskan “Huwa sammaakumul Muslimiina min qablu” (Sila rujuk Surah al-Haj ayat 78)

w
.....Dia (Allah) menamakan kamu: "Orang-orang Islam" semenjak dahulu.....

Allah yang menamakan, orang yang menganut agama Islam ini ialah muslimin, Min qablu semenjak dahulu lagi iaitu sejak zaman nabi Adam sampai kepada kita dan sampai ke akhir zaman.

Tengoklah sungguh luasnya Islam, tiada tempat yang Islam tidak sampai ke hari ini. Semakin orang mencaci Islam, mencaci kekasih Allah SWT, nabi Muhammad s.a.w., maka Islam semakin dikenali, Islam semakin diminati, Islam semakin terserlah.

Tidak ada pengajaran dalam penghidupan ini yang dicipta oleh manusia seperti dalam mana-mana izam (fahaman), melainkan mereka hanya mencipta fahaman untuk kepentingan duniawi semata-mata, tidak ada yang boleh mengaturkan kehidupan ukhrawi iaitu kehidupan insan selepas berpindah ke alam kubur.

Islam mengatur, bagaimana hendak selamat di dunia sampailah ke hari akhirat. Inilah juga yang disebut oleh almarhum Mahmud Al-Alqad dalam bukunya Al-Islam “Islam bukan sahaja peraturan hidup, ia juga adalah aqidah“. Keyakinan dengan memegang kepada Islam, dialah sahaja Aqidatul Mutlak (Aqidah yang Mutlak) , aqidah yang ideal, yang misali (sebagai contoh) yang tidak ada tandingan bagi manusia samaada insan itu individu ataupun masyarakat.
f
Sesebuah negara dan seluruh ummah di seluruh dunia adalah pekerja yang melaksanakan kehendak Islam untuk jasmani dan rohaninya, untuk dirinya dan masyarakatnya dan untuk kebahagian dunia dan akhiratnya.

Itulah gambaran yang dapat saya sampaikan, semoga ianya mudah untuk tuan-tuan faham. Jelaslah bahawasanya, Islam yang syumul ini ialah Islam yang boleh menyampaikan kepada kita semua apa sahaja yang kita perlukan dalam kehidupan ini.

Apa sahaja persoalan kehidupan yang timbul, Islam menyediakan dasar dan panduannya. Islam mampu memberi segala-galanya kerana Allah SWT ada berfirman di dalam al-Quran (Al-An’am:38):
r
… Tiadalah Kami tinggalkan sesuatupun dalam Al-Kitab[1], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

[1] Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya

Bermaksud Kami tidak tinggalkan apapun semua perinsip-perinsip yang kamu perlukan melainkan semuanya ada dalam al-Quran.

Untuk selanjutnya silalah dengar rakaman Forum Perdana ini dari awal hingga akhir melalui link berikut;

5.26.2008

Paderi Terpaksa Buka Rahsia

Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan dia mampu mendalaminya. Selain belajar, dia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, dia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah s.w.t. Memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu Hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika Dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula dia keberatan, namun karena desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja Dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.

Ketika paderi masuk, mereka serentakberdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu, is paderi agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin Dan berkata, "Di tengah Kita Ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini."

Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Paderi tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata, "Aku minta dia keluar dari sini Dan aku menjamin keselamatannya. " Barulah pemuda ini beranjak keluar.

Di ambang pintu, pemuda bertanya kepadasang paderi, "Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang Muslim?"

Paderi itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."

Kemudian dia beranjak hendak keluar.Namun, paderi ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut Dan sekaligus mengukuhkan ugamanya. Pemuda Muslim itupun menerima tentangan debat tersebut.

Paderi berkata, "Aku akan mengajukankepada anda 22 pertanyaan Dan anda harus menjawabnya dengan tepat. "

Is pemuda tersenyum Dan berkata, "Silakan!"

Sang paderi pun mulai bertanya, "Sebutkansatu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiadatujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya."

"Sebutkan sesuatu yang dapat bernafasnamun tidak mempunyai ruh! Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah Dan ibu!"

"Siapakah yang tercipta dari api,siapakah yang diazab dengan api Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu Dan siapakah yang terpelihara dari batu?"

"Sebutkan sesuatu yang diciptakanAllah Dan dianggap besar! Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan Dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut, pemudaitu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.

Setelah membaca Bismillah dia berkata,

-Satu yang tiada duanya ialah Allahs.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialah Malamdan Siang. Allah s.w.t. Berfirman,
"Dan Kami jadikan malam Dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)."
(Al-Isra': 12).

-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil Dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah Taurat,Injil, Zabur Dan al-Qur'an.

- Lima yang tiada enamnya ialah Solatlima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlahHari ketika Allah s.w.t. Menciptakan makhluk.

-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t. Berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat padaciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).

-Delapan yang tiada sembilannya ialahMalaikat pemikul Arsy AR-Rahman. Allah s.w.t. Berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada Hari itu delapan orang malaikat men-junjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalahmu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu Dan belalang.*

-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluhialah Kebaikan. Allah s.w.t. Berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).

-Sebelas yang tiada dua belasnya ialahjumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnyaialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas Mata air." (Al-Baqarah: 60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnyaialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah Dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namuntidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh. Allah s.w.t. ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. " (At-Takwir: 18).

-Kuburan yang membawa isinya adalahIkan yang menelan Nabi Yunus AS.

-Mereka yang berdusta namun masuk kedalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf , yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumbadan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangkami, lalu dia dimakan serigala. " Setelah kedustaan terungkap,Yusuf berkata kepada mereka, " tak ada cercaan
terhadap kamu semua." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagi muka pada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampunlagi Maha Penya yang ." (Yusuf:98)

-Sesuatu yang diciptakan Allah namuntidak Dia sukai adalah suara Keldai. Allah s.w.t. berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keldai." (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpabapa dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.

-Makhluk yang diciptakan dari api adalahIblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t. berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).

-Makhluk yang terbuat dari batu adalahUnta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggapperkara besar adalah Tipu Daya wanita, sebagaimana firman Allah s.w.t.? "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).

-Adapun pohon yang memiliki 12 rantingsetiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.

Paderi dan para hadirin merasa takjubmendengar jawapan pemuda Muslim tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi.

Pemuda ini berkata, "Apakah kuncisurga itu?" mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnyapun berubah. Dia berusaha menyembunyikankekua tirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja ituterus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cubamengelak.

Mereka berkata, "Anda telah melontarkan22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "

Paderi tersebut berkata, "Sesungguhaku tahu jawapannya, namun aku takut kalian marah."

Mereka menjawab, "Kami akan jaminkeselamatan anda. "

Paderi pun berkata, "Jawapannyaialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah Wa Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. "

Lantas paderi dan orang-orang yang hadirdi gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslim yang bertakwa.**

5.15.2008

Padah menghina Al-Quran

"Unless you spreed your wings, you will never now how high you can fly"


President Bush, while talking about the impact of the Qur’an to guide Muslims towards Violence…. He was not able to finish his Criticism of the Holy Qur’an…
ALLAH held his Tongue…

سبحان الله
الرئيس بوش وهو يتحدث عن تأثير القرآن على توجيه المسلمين نحو العنف...
لم يستطع إكمال انتقاده للقرآن الكريم.

سبحان الله من عقد لسانه وألجمه

ADs